Chủ nhật, 12:24, Ngày 15/12/2019

Gia đình và pháp luật

Ba Vì (Hà Nội): Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn

Là huyện ngoại thành Hà Nội, do địa bàn huyện rộng lớn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho nên Ba Vì là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố Hà Nội chiếm 28,71%.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong những năm qua, UBND huyện Ba Vì đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ tích cực tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn lực giảm nghèo bền vững, nhanh chóng bước vào ổn định cuộc sống.

Nghề làm chổi chít nâng cao thu nhập cho bà con xã Khánh Thượng, Ba Vì.Theo kết quả điều tra cuối năm 2017, toàn huyện có 3.483 hộ nghèo, chiếm 4,8% và có 5.231 hộ cận nghèo, chiếm 7,46%. Trong đó tại 07 xã miền núi, dân tộc thiểu số có 1.133 hộ nghèo, chiếm 6,28% tổng số hộ dân; 1.322 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,32%. Trước thực trạng hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao như vậy, ngay từ những ngày đầu huyện Ba Vì đã tập trung huy động mọi nguồn lực, cùng các cơ quan ban ngành bắt tay vào cuộc để tìm ra những hướng đi đúng đắn.

Việc triển khai các văn bản kế hoạch cho công tác giảm nghèo được UBND huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện, các ngành chuyên môn phối hợp cùng UBND xã, thị trấn triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền, tập huấn chế độ chính sách, nghiệp vụ đến kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đảm bảo việc thực thi chính sách giảm nghèo có hiệu quả. Mục tiêu mà huyện đặt ra là phấn đấu giảm 1.029 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chung cả huyện giảm từ 4,8% xuống còn 3,38% vào cuối năm 2018 (thành phố giao chỉ tiêu giảm 900 hộ nghèo).

Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Ba Vì cũng đề nghị thành phố tiếp tục giúp đỡ, phối hợp với huyện và tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai kế hoạch hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo. Kết quả đã thực hiện hỗ trợ, tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cho 812 hộ (413 hộ xây mới, 399 hộ sửa chữa), đạt 103% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành giải ngân 19.650 triệu đồng, cho 787 hộ xây dựng, sửa chữa (đạt 100% số hộ đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn). Với vai trò là tham mưu, hỗ trợ cho UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Ba Vì đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho người dân trên địa bàn. Theo đó, phòng đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phù hợp, tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, việc vận động và phát huy nguồn lực huy động cho công tác hỗ trợ hộ nghèo làm nhà được phòng triển khai có hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động để nhân dân, các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở được đẩy mạnh.

Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, sự vào cuộc tích cực và phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở, mọi khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Chỉ tiêu giảm nghèo toàn huyện đạt chỉ tiêu đề ra (đạt 143% so với kế hoạch thành phố giao); trên địa bàn huyện không còn xã, thôn thuộc khu vực đặc biệt khó khăn (khu vực 135), xã Ba Vì có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16% (giảm 12% so với đầu năm 2018). 02 xã đăng ký hoàn thành chương trìnhmục tiêu Nông thôn mới gồm: Phú Cường, Chu Minh đều hoàn thành chỉ tiêu hộ nghèo theo tiêu chuẩn nông thôn mới có số hộ nghèo dưới 2%.

Việc hỗ trợ để xóa 812 nhà xuống cấp cho hộ nghèo đã tạo điều kiện để giảm nghèo bền vững, thu hút nguồn lực lớn tạo việc làm cho nhân dân trên địa bàn đặc biệt trong ngành xây dựng. Để đạt được nhưng kết quả đó cả chính quyền và nhân dân đều phải “chung lưng đấu cật”, không quản ngại khó khăn, đồng cam cộng khổ với mong muốn góp sức để những hộ nghèo có điều kiện vươn lên sớm thoát nghèo bền vững.

Với mục tiêu trong năm 2019 phấn đấu trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo, trong giai đoạn tới huyện Ba Vì cần phải huy động tối đa các nguồn lực địa phương, nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, thử thách đang tồn tại, từng bước xây dựng huyện giàu về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, đời sống của người dân được nâng cao.

Đình Cường

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Hà Nội Ba Vì xoá đói giảm nghèo

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất