Thứ Ba , 23:51, Ngày 02/06/2020

Gia đình và pháp luật

Khánh Hòa: Cần lắm một cách giải quyết đúng - có tâm, có tầm (9)

Không chỉ báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa về KĐT Hòn Thị có nhiều vấn đề chưa minh bạch, khách quan mà nội dung phúc đáp của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng vậy?

Vậy đâu mới là sự thật?

Theo văn bản số 12122/UBND-XDNĐ ngày 27/11/2018 do UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình về hoạt động, triển khai Dự án đầu tư KĐT Hòn Thị, có đoạn nêu: “Kể từ khi được công nhận Chủ đầu tư tại văn bản số 1231/UBND-XDNĐ đến nay đã hơn 2,5 năm nhưng Công ty Hòn Thị vẫn chưa cung cấp được văn bản cam kết tiến độ; chưa tích cực trong việc thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án; chưa thực hiện các thủ tục về đất đai; chưa thực hiện đúng nội dung yêu cầu của văn bản công nhận chủ đầu tư”.

Văn bản UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nếu chỉ đơn thuần căn cứ theo báo cáo này thì rõ ràng là Công ty Hòn Thị đã có quá nhiều thứ chưa chịu làm trong khi chính quyền đã hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi phóng viên tìm hiểu thì thấy nội dung trên không đúng thực tế.

Về vấn đề nợ thuế của doanh nghiệp, tại văn bản 686/UBND-XDNĐ ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh đã Khánh Hòa phúc đáp Văn bản số 19/18/HH-DTNN của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có nêu: “Công ty Hòn Thị còn nợ 876 triệu đồng tiền thuế bao gồm thuế GTGT của kỳ thuế tháng 5 và tháng 6/2018, nợ tiền thuế tài nguyên 5,9 triệu đồng và 60 triệu đồng các khoản tiền chậm nộp”.

Văn bản UBND tỉnh Khánh Hòa phúc đáp Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, khi làm việc với Công ty Hòn Thị về việc này, Lãnh đạo Công ty cho biết: “Chúng tôi không hề nợ thuế” đồng thời cung cấp cho phóng viên Văn bản xác nhận của cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa. Song song với đó, ngày 01/03/2019, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi phóng viên báo nhằm cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế của Công ty Hòn Thị, trong đó có nêu: “Thời điểm tháng 01/2019, căn cứ số liệu kê khai của doanh nghiệp và số nộp thuế hiện không còn nợ. Hiện tại Công ty Hòn Thị còn thừa số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là: 828.167.306 đồng”. Vậy tại sao UBND tỉnh Khánh Hòa lại báo cáo sai về điều này?

Văn bản cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa trả lời có nội dung Công ty Hòn Thị không còn nợ thuế mà vẫn còn dư tiền.

Tại Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 12122/UBND-XDNĐ, UBND tỉnh đã nêu: “Dự án KĐT Hòn Thị chưa có Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 29/02/2016, UBND tỉnh có văn bản số 1231/UBND-XDNĐ, công nhận Công ty Hòn Thị làm Chủ đầu tư Dự án KĐT Hòn Thị. Tuy nhiên, kể từ thời điểm được công nhận chủ đầu tư đến nay đã 2,5 năm nhưng Công ty vẫn không cung cấp được các văn bản cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án theo yêu cầu của Sở Xây dựng, chưa tích cực trong việc thực hiện dự án…”.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 842/SXD-VP ngày 08/03/2019 do Sở Xây dựng cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí, được tóm tắt như sau: “Ngày 24/09/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 5942/UBND-XDNĐ về việc lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho Dự án Khu đô thị Hòn Thị. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã hướng dẫn Công ty lập nhiệm vụ quy hoạch. Hiện nay Nhiệm vụ quy hoạch và Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và 3247/QĐ-UBND ngày 28/11/2014; Về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ở đã được quy định tại Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014 và các Khoản 1,2 và 3 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; theo đó hồ sơ trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, theo quy định của Luật Đầu tư”.

Như vậy, với nội dung nêu trên thì Sở Xây dựng cho rằng việc hướng dẫn Công ty Hồn Thị thực hiện thủ tục đầu tư không thuộc trách nhiệm của mình, trong khi tại Văn bản số 384/TB-UBND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phải thực hiện nhiệm vụ này (?!).

Theo văn bản cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chiều cùng ngày, phóng viên có buổi trao đổi trực tiếp với ông Trần Minh Hải – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ việc chưa được cấp Quyết định Chủ trương đầu tư cho Công ty Hòn Thị.

Ông Hải khẳng định: UBND tỉnh đã có văn bản giao việc hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị Hòn Thị cho Sở Xây dựng. Vì thế việc hướng dẫn các thủ tục liên quan đến Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc của Sở Xây dựng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ ký quỹ khi mọi thủ tục đầu tư đã được duyệt thôi”.

Về phía Thành phố Nha Trang, đơn vị có trách nhiệm quản lý địa giới hành chính đối với xã Phước Đồng cũng có văn bản số 1605/UBND-QLĐT cho phóng viên biết: “Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hòn Thị được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. UBND thành phố đã thực hiện công bố quy hoạch bằng các hình thức: niêm yết tại địa phương, lắp đặt pano tại dự án, đăng báo Khánh Hòa và đăng Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang”.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì: Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư và thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền là cơ sở pháp lý ban đầu để lựa chọn nhà đầu tư và đồng ý về mặt chủ trương thực hiện dự án. Đây là những thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho các chủ đầu tư được nghiên cứu lập dự án cũng như thực hiện các bước triển khai tiếp theo. Việc xem xét để ban hành Quyết định chủ trương đầu tư căn cứ vào sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành.

Việc xem xét ban hành văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư căn cứ vào các vấn đề như cơ cấu sản phẩm, loại hình nhà ở, sự phù hợp với chương trình phát triển nhà ở tại địa phương... Cả 2 thủ tục này cơ bản đều xác định dự án trên cơ sở của quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu được duyệt (Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị)”.

Với sự hướng dẫn nêu trên cùng với việc hiện nay cả hai Sở Xây dựng và KH&ĐT Khánh Hòa đang đùn đẩy nhau trách nhiệm hướng dẫn Công ty Hòn Thị thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư thì không biết đến bao giờ Công ty này mới có được quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì khi không có Quyết định chủ trương đầu tư thì không thể có căn cứ để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Vậy không biết vì sao UBND tỉnh Khánh Hòa lại phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho Dự án Khu đô Hòn Thị và Quyết định công nhận Chủ đầu tư cho Công ty Hòn Thị? Chưa kể đến nội dung và hình thức của Văn bản số 1231/UBND-XDNĐ về việc công nhận Chủ đầu tư hoàn toàn không đúng theo mẫu văn bản được Bộ Xây dựng quy định.

Với việc vấn đề không đúng thực tế như UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng về tình hình hoạt động, triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Hòn Thị như báo phản ánh nêu trên, vậy lỗi ở đây là do UBND tỉnh cùng các Sở ngành đã không nắm vững các quy định của pháp luật, đã không có văn bản đề nghị tham mưu các bộ ngành trước khi hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, hay lỗi do doanh nghiệp chậm tiến độ như UBND tỉnh đã báo cáo? Câu hỏi này, chúng tôi xin dành cho nhà chức trách cùng độc giả quan tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc.

Hiền Anh và Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : khai thác tài nguyên Khu đô thị Hòn Thị hướng dẫn thủ tục

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất