Thứ Hai , 02:13, Ngày 28/09/2020

Gia đình và pháp luật

Khai thác khoáng sản trái phép ở Triệu Sơn - Thanh Hóa

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa diễn ra thường xuyên trong thời gian dài gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Vì là khai thác trái phép, nên các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường không được đảm bảo, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực (tình trạng bụi, ồn, xe chở có dấu hiệu quá tải, không che chắn gây rơi vãi ra đường) gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và người tham gia giao thông, đặc biệt là gây thất thoát tài nguyên, và không thu được các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Một trường hợp điển hình là trên địa bàn xã Hợp Thắng, chỉ có Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Lào (sau đây gọi tắt là Công ty Việt Lào) được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất tại mỏ đất, đá phong hóa làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung và thu hồi đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại thôn 4, xã Hợp Thắng tại Quyết định số 62/GP-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền ký.

Theo đó, cho phép chuyển mục đích sử dụng 28.000m2 đất rừng sản xuất tại thôn 4, xã Hợp Thắng sang đất khai thác khoáng sản, và cho Công ty Việt Lào thuê để sử dụng vào mục đích khai khoáng và làm khai trường. Trong giấy phép khai thác ở điều 2 ghi rõ: Công ty Việt Lào có trách nhiệm (gồm 08 mục) yêu cầu rất đầy đủ, chặt chẽ.

Tuy nhiên, Công ty Việt Lào không thực hiện chấp hành nghiêm theo giấy phép được cấp, và đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ra một số sai phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số 4713/QĐ-XPVPHC ngày 19/6/2019 với các lỗi: Cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản chưa đầy đủ số lượng mốc theo quy định trong giấy phép khai thác (thiếu 4 mốc), vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 36, Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/20117 của Chính phủ. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, tổng các hành vi vi phạm là 6.000.000đ (sáu triệu đồng chẵn).

Trước thực trạng đó, ngày 26/6/2019, UBND huyện có Công văn số 1379/UBND-TNMT về việc chấn chỉnh khoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất của Công ty Việt Lào do Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính ký nêu rõ: “Hoạt động khai thác đất đồi trái phép tại xã Hợp Thắng trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, một số vụ việc vi phạm có phần gia tăng, chủ yếu diễn ra tại thôn Châu Cương (thôn 4 cũ). Một phần nguyên nhân là do UBND xã không quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành chấn chỉnh các hoạt động khai thác đất trái phép, một phần cũng do Công ty Việt Lào không có tinh thần phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phát hiện, xử lý các hoạt động khai thác đất trái phép, các đối tượng chủ yếu vẫn lợi dụng đi qua địa phận mỏ đất của Công ty Việt Lào để khai thác trái phép bên trong khu vực.

Chủ tịch UBND huyện  Vũ Đức Kính yêu cầu:

1- Đối với Công ty Việt Lào thực hiện cắm đủ các điểm mốc khép góc khu vực khai thác theo giấy phép khai thác xong trước ngày 30/6/2019, tổ chức đo đạc đánh giá lại trữ lượng, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/7/2019, khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không để gây mất an toàn lao động cho công nhân, và đời sống của nhân dân trong khu vực. Công ty có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Hợp Thắng và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nghiêm cấm không cho đối tượng khác mượn đường đi qua mỏ đất của Công ty để lợi dụng khai thác vận chuyển trái phép

2- Đối với UBND xã Hợp Thắng: Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, chấn chỉnh và giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn xã. Đặc biệt tại khu vực thôn Châu Cương, thành lập tổ công tác để kiểm tra cơ động tại khu vực thôn Châu Cương và các khu vực khác trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong khai thác đất. Quá trình thực hiện, UBND huyện sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, nếu hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn còn diễn ra, mà không được UBND xã phát hiện, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng và các cá nhân liên quan.

3- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Công an huyện kiểm tra việc khắc phục hậu quả của Công ty Việt Lào, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10/8/2019. Nếu quá thời gian mà Công ty chưa thực hiện đầy đủ thì tham mưu cho UBND huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ hoạt động của mỏ để xử lý theo quy định”.

Mặc dù văn bản chỉ đạo của UBND huyện rất rõ ràng, tuy nhiên phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao cho chủ trì, nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi phóng viên đề nghị cung cấp các văn bản liên quan thì không được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu (mặc dù phóng viên đã 2 lần đề nghị được cung cấp để có thông tin rõ ràng).

Một câu hỏi được đặt ra là phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đã làm việc hết trách nhiệm hay chưa, hay còn có điều gì khuất tất? Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn kiểm tra, đôn đốc và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở số báo sau.

Hoàng Chiến

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Thanh Hóa trái phép khai thác khoáng sản Triệu Sơn

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất