Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ ba, 05/11/2019 10:41 (GMT+7)

Hà Nội thực hiện tốt việc bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, môi trường

Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh cam kết thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất.

Hà Nội có khoảng 8,05 triệu dân, trong đó dân số đô thị chiếm 40%. Toàn thành phố có 10 khu công nghiệp, hơn 13.000 làng nghề... Mỗi ngày thành phố tiêu thụ hơn 60 triệu kWh điện, hàng triệu lít xăng, dầu, gánh chịu 6.000 tấn rác thải sinh hoạt… Đây chính là những nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cam kết thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, thành phố đã rà soát các quy hoạch phát triển có tính đến yếu tố thích nghi với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án đầu tư và xây dựng thân thiện với môi trường, tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Hà Nội đang triển khai kế hoạch trồng thêm 600.000 cây xanh đến năm 2020 giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hiện nay trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, để nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, hướng tới phát trển bền vững, thành phố đã định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn, ứng dung khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản theo chuỗi, cho năng suất vượt trội, giá trị cao, đảm bảo an toàn thực phẩm như sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, các trang trại trồng trọt sử dụng giống nuôi cấy mô, giống sạch bệnh, hệ thống tưới tiết kiệm canh tác cây trồng trong nhà màng, nhà lưới…từ chỗ chưa có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, hiện nay toàn thành phố có 123 mô hình ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đại bàn thành phố hiện nay đạt 28%, trong đó đối với lĩnh vực trồng trọt đạt 18,9%, căn nuôi 35,5%, thủy sản 13%. Nhìn chung các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao hơn với mô hình truyền thống từ 10-12% và hiệu quả kinh tế tăng từ 25-28%.

Công tác dồn điền đổi thửa được thực hiện có hiệu quả. Trên toàn thành phố đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.183,1/75.980,1ha đạt 104,2%, vượt 3.673,5 so với kế hoạch thành phố được giao. Sau dồn điền đổi thửa quỹ đất sản xuất nông nghiệp được quy hoạch sắp xếp lại trên cơ sở đó thành phố đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh vệc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi các vùng đất kém hiệu quả sang mô hình canh tác hiệu quả hơn. Từ đó thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao như:  101 vùng rau an toàn với quy mô từ 20ha trở lên tại các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ…154 cánh đồng diện tích lớn sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 100 ha tại 86 hợp tác xã nông nghiệp của 14 huyện ngoại thành như: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn cho giá trị thu nhập tăng thêm so với sản xuất lúa truyền thống khoảng 25-30%, vùng sản xuất rau an toàn cho giá trị sản uất từ 400-500 triệu đồng/ha/năm, vùng trồng cây ăn quả với giá trị 0,5-1 tỷ/ha/năm, vùng trồng hoa, cây cảnh cho giá trị từ 0.5-1.5 tỷ/ha/năm, các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm, vùng nuôi trồng thủy sản hiệu quả tại một số huyện như: Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức cho giá trị từ 200-300 triệu đồng/ha/năm.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện định hướng phát triển theo quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 20030, căn cứ quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31/7/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất lúa thành phố Hà Nội theo hướng bền vững giao đoạn đến năm 2020, trong đó xác định đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, mục tiêu giai đoạn 2016-2020 chuyển đổi khoảng 6.500 ha diện tích gieo trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 thành phố Hà Nội để làm căn cứ triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa các địa phương trên toàn địa bàn thành phố và đạt được nhiều kết quả, từ năm 2015 đến 2018 đã chuyển đổi được 7.747,97 ha và dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện chuyển đổi được tổng số là 8.406,97 ha đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm và kết hợp sản xuất thủy sản.

Các diện tích trồng lúa chủ yếu chuyển sang trồng rau, hoa và cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa từ 3 đến 8 lần. Cây nhãn tập trung chuyể đổi tại các huyện: Quốc Oai, Hoài Đức, Mỹ Đức, cây có múi tập trung tại các chân ruộng cao có đồ phù sa trung bình đến khá tại các huyện: Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh….Diện tích trồng hoa phát triển nhiều ở các huyện Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Long Biên, hà Đông…Diện tích trồng rau chủ yếu mở rộng ở các huyện Thường Tín, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ, Hà Đông….

Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong từng ngành sản xuất, trong đó đẩy mạnh các loại cây trồng chất lượng cao, sản xuất theo hướng an toàn để gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái.

Về chăn nuôi, Hà Nội cũng đã hoàn thành việc xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas có hiệu quả, phần lớn các cơ sở chăn nuôi đã chú trọng đến việc xử lý chất thải trong chăn nuôi thông qua các biện pháp xử lý chất thải, xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học,ủ/bán phân, sử dụng chế phẩm sinh học…Đối với hệ thống xử lý môi trường bằng bể biogas, có hơn 124 nghìn chăn nuôi và gần 1,4 nghìn trang trại trên địa bàn thành phố xây dựng bể boogas. Trong đó chăn nuôi lợn khoảng 85% cơ sở chăn nuoi trên địa bàn thành phố xử lý chất thải qua hầm biogas bằng bạt HDPEvaf hệ thống bể lắng xử lý. Còn lại 15% thải trực tiếp ra môi trường qua hệ thống thải chung, thải xuống a o nuôi cá không qua xử lý.

Chăn nuôi trâu bò, xử lý chất thải lòng, có 60% cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố xử lý chất thải lỏng qua hầm Biogas bằng bạt HDPE và hệ thống bể lắng.Như vậy, trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển đổi được nhiều giống cây trồng vật nuôi thích ứng được với biến đổi khí hậu và cho năng suất, sản lượng cao. Cơ sở hạ tầng đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố đã được đầu tư, cải tạo góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng chung của Thành phố, đồng thời đảm bảo tiết kiệm được nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp và chủ động trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV

Cùng chuyên mục

Những quy định mới khi làm sổ đỏ từ ngày 1/9
Do sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên người làm sổ đỏ sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ hộ khẩu, CMTND, CCCD và thêm các trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ.

Tin mới

Những quy định mới khi làm sổ đỏ từ ngày 1/9
Do sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên người làm sổ đỏ sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ hộ khẩu, CMTND, CCCD và thêm các trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ.