Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Rút ngắn kỳ điều hành xăng dầu
Ngày 17/11, Bộ Công thương cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, về thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu được Nghị định số 80/2023/NĐ-CP này rút ngắn thời gian từ 10 ngày xuống 07 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.