Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 26/09/2019 11:34 (GMT+7)

An Hiệp, Thái Bình: Phát triển kinh tế nhờ đổi mới công tác xây dựng Đảng

Năm 2019, Đảng ủy xã An Hiệp đề ra 1 số Nhiệm vụ và giải pháp trong Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh như sau:

Tốc độ phát triển kinh tế phấn đấu đạt  9,2 % tăng 0,7% so với năm 2018; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp = 30%; CNTTCN-XDCB = 44% dịch vụ thương mại 26 %; Năng xuất lúa phấn đấu đạt 130 tạ/ha trở lên, diện tích cây màu đạt 180 ha trở lên. Quyết liệt trong công tác diệt chuột, công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu, bệnh.

Ông Nguyễn Văn Tự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hiệp.

Tích cực vận động nhân dân thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng CN. Chủ động phòng chống bão lụt, khơi thông dòng chảy, công tác điều tiết nước tưới tiêu đảm bảo sản xuất thuận lợi. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm gắn với bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp tổ chức hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách, chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách, chi ngân sách đúng mục đích đạt hiệu quả.

Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, kiềm chế gia tăng tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm, không có trọng án xảy ra trên địa bàn xã. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của BCH đảng bộ xã về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Quản lý tốt các đối tượng trong độ tuổi tham gia khám tuyển NVQS và nhập ngũ năm 2019.

Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền những vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất bất ngờ xảy ra.

Tăng cường công tác tuần tra mật phục hạn chế tình trạng trộm cắp trong nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản để ngăn ngừa các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao cảnh giác đấu tranh trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma tuý.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Đảng viên và nhân dân để có biện pháp giáo dục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): "Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Hoàn thiện việc phát hành lịch sử Đảng bộ An Hiệp  giai đoạn 1975 – 2010.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân không ngừng được củng cố và nâng cao. Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc ban hành nghị quyết và tổ chức giám sát hoạt động pháp luật trên các lĩnh vực quan trọng như quản lý đất đai, tài chính được cử tri quan tâm. Đổi mới chất lượng các kỳ họp.

Tổ chức giám sát việc hỗ trợ của nhà nước về vật tư NN cho nhân dân; việc tổ chức giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi và việc thực thi pháp luật của các tổ chức cá nhân trên phạm vi địa bàn xã,tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả việc tham mưu giúp Đảng ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

 Nếu như năm  2018 công tác dân vận của đảng tập trung vào việc vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, tích tụ ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả trên đơn vị sản xuất; đoàn kết xây dựng gia đình, làng, xã văn hoá. Giữ vững ổn định tình hình chính trị ở địa phương; hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực tham gia việc giải phóng mặt bằng đường nối ĐH75, ĐH76, giải tỏa hành lang giao thông theo Chỉ thị số 04, đấu nối sử dụng nước máy,vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, thì chủ đề năm 2019 là “ tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy về công tác dân vận. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và chính quyền và hệ thống chính trị.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “ Dân vận khéo” mà trọng tâm vận động là nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích tụ ruộng đất, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhờ tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, chính quyền theo hướng tăng cường kỷ cương, kỷ luật; lãnh đạo, chỉ đạo theo Quy chế, chương trình công tác; quyền hạn gắn với trách nhiệm cụ thể, rõ người, đúng việc. người đứng đầu trên các lĩnh vực. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Mỹ

Cùng chuyên mục

Dừng miễn phí đường bộ cho phương tiện cứu trợ bão lũ từ 1/12
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các cục quản lý đường bộ khu vực phối hợp với cơ quan chức năng xử nghiêm hành vi lợi dụng vận chuyển hàng cứu trợ.

Tin mới

Covid 19, tiền mặt và tương lai của thanh toán online
Theo nghiên cứu của Đại học New York (Mỹ), trên mỗi đồng tiền mặt có khoảng 3.000 vi khuẩn khác nhau sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, virus gây ra Covid-19 có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 9 ngày.