Thứ Tư , 06:30, Ngày 18/09/2019

Gia đình và pháp luật

Từ ngày 2/6, doanh nghiệp được hoàn thuế sau 1 ngày làm việc

Theo quy định mới, từ 2/6, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả.

Từ ngày 2/6/2017, Thông tư số 31/2017 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

Thông tư 31/2017 cũng quy định Cục Thuế phải cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành.

Sau khi hạch toán Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế luân chuyển Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn thuế/Lệnh hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước sang Kho bạc Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

Cũng theo quy định mới, cơ quan thuế phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về: Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế; Thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan thuế; Thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế.

Xuân Thân

Nguồn : Tiêu dùng

Tin Liên quan

Tags : thuế thông tư doanh nghiệp hoàn Thuế

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất