Thứ Bảy , 13:03, Ngày 24/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hưng Yên: Cần sớm giải quyết đơn của công dân xã Xuân Quan

Vừa qua, báo đã nhận được đơn phản ánh của một số công dân xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên đề nghị làm rõ việc UBND xã Xuân Quan giấu đất, cố ý báo cáo sai sự thật.

Các hộ dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có đơn thư phản ánh vụ việc UBND xã Xuân Quan khóa 1989-1994 thực hiện giao đất cho dân theo Nghị định 64/CP đã giấu đi 63,75ha không báo cáo. Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra tỉnh Hải Hưng năm 1995 đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang VKS để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh đã không thực hiện.

UBND xã Xuân Quan.

Do đó, các hộ dân tiếp tục gửi đơn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã yêu cầu địa phương kiểm tra, nhưng UBND xã Xuân Quan lại gửi báo cáo lên Bộ giải trình nhằm che giấu sai phạm.

Căn cứ bản giải trình này, các hộ dân tiếp tục đề nghị UBND xã Xuân Quan công khai các bản đồ theo từng thời kỳ để đối chiếu với quyết định của tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất ở xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao và quá trình quản lý sử dụng đất ở đây.

UBND xã Xuân Quan đã tổ chức tiếp dân, ghi nhận ý kiến của dân trong ngày 4/1/2019 và ngày 18/1/2019. Thanh tra huyện Văn Giang tiếp dân vào ngày 15/2/2019 cho biết sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét.

Ngày 10/4/2017, UBND xã Xuân Quan ra Thông báo số 07/TB-UBND trả lời ý kiến cử tri về số liệu các khoanh đất công ích của xã Xuân Quan. Thông báo nêu: Đến cuối năm 2015, diện tích đất nông nghiệp công điền trong bản đồ do xã đang quản lý là 378.946,5m2. Đối với diện tích bãi Văn Phúc nằm trong địa giới hành chính thị trấn Văn Giang thì do thị trấn kiểm kê, UBND xã Xuân Quan đang quản lý, sử dụng ổn định tổng diện tích 11,095ha, trong đó cho 5 hộ dân Xuân Quan thuê thầu 10,703ha, diện tích làm đường và mương tiêu 0,392ha.

UBND xã Xuân Quan đề nghị nhân dân tiếp tục giám sát và cung cấp thông tin về các thửa công điền hiện nay để hạn chế sai phạm về đất đai trên địa bàn (Chủ tịch Lê Quý Đôn ký). Kèm theo Thông báo 07 là Biểu đối chiếu bảng tổng hợp các khoanh đất do xã quản lý. Biểu đối chiếu thống kê 93 khoanh đất với số hiệu, diện tích, địa chỉ, loại đất với tổng diện tích 378.946,5m2.

Đọc biểu đối chiếu các hộ dân đánh dấu hỏi ở 5 khoanh đất có số thứ tự 35, 36, 37, 38, 39? Năm khoanh đất này đều ghi địa chỉ ở khu ao cá giống, thuộc tờ bản đồ số 4. Vấn đề ở đây, là trong thực tế khu ao cá giống hiện cho ông Lê Trung Tần thuê có diện tích 5 mẫu, 6 sào (20.423m2) nhưng biểu ghi 5 khoanh thì 3 khoanh có ghi diện tích, đó là khoanh số 317 (số thứ tự 35, diện tích 946,2m2), 319 (số thứ tự 36, diện tích 1315,4m2), 322 (số thứ tự 37, diện tích 344,4m2); hai khoanh không có diện tích (số thứ tự 38, 39). Cộng diện tích các khoanh lại: 946,2+1315,4+344,4 = 2606m2, chỉ khoảng 1/10 diện tích ông Tần đang thuê?

Lưu ý diện tích 20.423m2 khu ao cá giống hiện đã san lấp hết để xây dựng nhà cửa, nhưng UBND xã vẫn báo cáo là xã đang quản lý và sử dụng. Khi dân yêu cầu cán bộ chỉ rõ diện tích xã đang quản lý, sử dụng trên thực địa thì cán bộ xã lại không trả lời được. Đối chiếu với tờ bản đồ số 4, các khoanh đất này không có trên bản đồ. Các hộ dân muốn UBND xã cho biết, đã lấy số liệu các khoanh đất này ở đâu cho vào đây?

Những câu hỏi, những nỗi niềm trăn trở này của các hộ dân Xuân Quan hi vọng UBND huyện Văn Giang sẽ sớm có câu trả lời.

Báo sẽ tiếp tục thông tin làm rõ vụ việc!

Nguyễn Đỗ Kim

Tin Liên quan

Tags : Hưng Yên đơn khiếu nại công dân sai phạm về đất đai xã Xuân Quan

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất