Thứ Năm , 09:53, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Châu Thành quyết tâm tạo bứt phá trong năm 2018

Trong quý I/2018, huyện Châu Thành đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả rất tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội.

Bước vào năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Châu Thành đặt ra nhiều cơ hội lẫn khó khăn và thách thức nhưng nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đề ra các giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách, xây dựng giao thông nông thôn, giảm nghèo…

Đối với các ngành kinh tế thế mạnh khác cũng tiếp tục tăng trưởng với giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tháng 3/2018 đạt 1.238,925 tỷ đồng, tăng 32,55% so cùng kỳ. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 850,231 tỷ đồng, tăng 46,31% so cùng kỳ.

Ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Bên cạnh đó, toàn huyện hiện có 4.091 cơ sở kinh doanh và HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm của người dân.

Trong xây dựng nông thôn mới cũng được Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành tận dụng tốt lợi thế tự nhiên của mình, nhờ đó được người dân đồng lòng hưởng ứng, tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện xây dựng, củng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng 02 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và trường học của xã Phú An, để đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Trao đổi với phóng viên, ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Cùng với phát triển kinh tế, Châu Thành còn đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể dục – thể thao, nhất là việc chăm lo cho hộ nghèo. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

Cụ thể, chỉ tính từ đầu năm đến nay huyện đã giải quyết việc làm được 496/2.100 lao động, đạt 23,61% KH (trong đó: tự tạo việc làm tại chỗ 406 lao động, đi làm ngoài tỉnh 87 lao động, xuất khẩu lao động 03 lao động). Tiếp nhận khai trình đăng ký sử  dụng lao động cho 02 danh nghiệp với 05 lao động; đăng ký thang lương, bảng lương cho 03 doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện chi trả, cấp phát, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp nhận, giải quyết tổng số 14 hồ sơ chính sách người có công. Trợ cấp mai táng phí cho 18 đối tượng bảo trợ xã hội, thôi trợ cấp 25 đối tượng bảo trợ xã hội. Lập danh sách mua 85 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Cũng theo ông Khôi, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 này, thời gian tới huyện Châu Thành sẽ tập trung toàn lực, xây dựng những giải pháp hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt với thực tiễn của địa phương. Đặc biệt là việc kết hợp  tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa – xã hội, chung tay xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp.

Minh Luân – Hồng Ân

Tin Liên quan

Tags : kinh tế phát triển hậu giang

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất