Thứ Ba , 18:28, Ngày 12/11/2019

Gia đình và pháp luật

Giáo dục Bỉm Sơn đạt được nhiều thành tích tốt trong dạy học

Trong những năm qua, ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả cao trong toàn tỉnh, chất lượng giáo dục đại trà luôn được nâng cao, giáo dục mũi nhọn ngày một ổn định.

Có được kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, HĐND, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã, cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, các em học sinh, giáo dục và đào tạo thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thu được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

Trong năm học 2016-2017 giáo dục Bỉm Sơn đã đạt được nhiều thành tích quan trọng: Quy mô trường lớp phát triển, phổ cập giáo dục TH, THCS, THPT được giữ vững, chất lượng ngày càng nâng lên, phòng học kiên cố, bàn ghế, trang thiết bị đồ dùng dạy học được tăng cường cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, là động lực và điều kiện thuận lợi để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Ảnh minh họa.

Năm học 2016-2017, toàn ngành có 668 cán bộ giáo viên trong đó: MN có 179 người, TH có 212 người, THCS có 166 người, TTGDTX có 7 người, THPT có 104 người, số giáo viên có trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 73,2%. Giáo viên giỏi cấp thị xã: 25 giáo viên tiểu học, 22 giáo viên THCS, giáo viên giỏi cấp tỉnh: 4 GV MN, 4 GV TH.

Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT cho 556 Cán bộ Quản lý, giáo viên, kết quả xếp loại: Đạt yêu cầu: 31 = 5,8%, Giỏi: 256 = 46% %, khá: 265 = 47,7%, trung bình 4 = 0,7%. Rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên theo quy định của UBND tỉnh, đã thuyên chuyển điều hòa chất lượng 6 giáo viên, điều động có thời hạn 6 GV THCS về Tiểu học và 2 GV biệt phái về đơn vị cũ.

Tiếp nhận 19 giáo viên văn hóa bậc Tiểu học từ huyện khác về. Làm quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 11 Hiệu trưởng, 16 P. Hiệu trưởng. Nhìn chung 100% CBQL, GV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trên địa bàn thị xã đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Giáo dục.

Năm học 2017-2018 toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH3 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định 404/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục.

Giáo dục mầm non: Tập trung triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy giáo dục trẻ làm trung tâm, đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo dục phổ thông: Tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, tích cực tham gia góp ý và thực hiện đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng và xã hội.

Giáo dục thường xuyên: Thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng thêm nguồn lực cho giáo dục: Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mức sống của người dân chưa cao, nguồn kinh phí của địa phương còn eo hẹp, song những năm qua phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài được triển khai sâu rộng.

Ngoài nguồn ngân sách của Nhà nước, các địa phương đã huy động nguồn lực từ sức dân, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để xây dựng CSVC, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, khuyến khích, động viên học sinh, giáo viên giỏi, học sinh nghèo vượt khó.

Với những thành tích đã đạt được đó là nguồn cổ vũ động viên cho các em học sinh, các thầy cô giáo và toàn ngành giáo dục của thị xã, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của ngành, góp phần vào sự nghiệp dạy và học luôn duy trì củng cố và nâng cao chất lượng đại trà, giữ vững chất lượng mũi nhọn luôn ở tốp đầu của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã giai đoạn 2015-2020.

Văn Linh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : học sinh Thanh Hóa giáo viên giáo dục TX. Bỉm Sơn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất