Chủ nhật, 06:02, Ngày 19/01/2020

Gia đình và pháp luật

Chợ An Đông: Tiểu thương chưa đồng thuận hợp đồng thuê chỗ, vì sao?

Bản Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) có nhiều điểm vô lý, chưa ổn, mà bất lợi lại thuộc về phía tiểu thương khiến họ không đồng tình.

Từ năm 1991, Công ty tư doanh Việt Hoa ký Hợp đồng cho sang nhượng quầy, sạp chợ An Đông với tiểu thương, thời hạn là 20 năm nhưng đến năm 2013, Ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ (TTTMDV) An Đông, lại chuyển sang ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, thời hạn chỉ còn 5 năm. Các tiểu thương không đồng ý, đã kiến nghị lên thành phố và Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo ký hợp đồng thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, nguyện vọng của tiểu thương là mong muốn được ký hợp đồng quyền sử dụng quầy, sạp chợ An Đông, để an tâm đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài.

Tiểu thương chợ An Đông đón nhận Báo Kinh doanh và Pháp luật.

Dự thảo hợp đồng mang tính áp đặt.

Mới đây, ngày 7/6/2019, Ban quản lý TTTMDV An Đông gửi Thư mời tiểu thương tham dự cuộc họp để thông qua Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại TTTMDV An Đông và kế hoạch dự kiến triển khai thực hiện. Theo đó, Ban quản lý TTTMDV An Đông gửi kèm 3 bản Dự thảo: Biên bản thanh lý Hợp đồng; Biên bản thỏa thuận về thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng; Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh. Thoạt nhìn thì thấy đây là sự chuẩn bị chu đáo, bài bản mang tính chuyên nghiệp của Ban quản lý TTTMDV An Đông nhưng đi sâu vào tìm hiểu thì thấy có nhiều điểm chưa ổn, mà bất lợi lại thuộc về phía tiểu thương. Đó là:

Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn đang còn hiệu lực.

1. Về Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng có nội dung:

- Bên cho thuê (Bên A): Ban quản lý TTTMDV An Đông và Bên thuê (Bên B), là tiểu thương, thống nhất thanh lý trước thời hạn của hợp đồng để tiếp tục xác lập hợp đồng mới.

- Hai bên thống nhất rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến hợp đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp đồng này.

- Biên bản thanh lý có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

Như vậy, việc Ban quản lý TTTMDV An Đông ghi “hai bên thống nhất thanh lý trước thời hạn của hợp đồng” nhưng không nói rõ vì sao phải thanh lý trước thời hạn, nguyên nhân chủ quan hay khách quan!? Thật vô lý khi Khoản 2 Điều I Ban quản lý TTTMDV An Đông nêu rõ “Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác tích cực của bên A và bên B trong việc thực hiện hợp đồng”, có thể nói rằng, đây là việc làm mà tiểu thương không mong muốn, vì không còn sự lựa chọn nào khác, không có tiểu thương nào lại tích cực trong vụ việc này.

Nếu cho rằng đó là sự hợp tác tích cực chỉ là ngụy biện. Tiếp đó, tại Khoản 1 Điều 2 còn nhận  định “hai bên thống nhất không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến hợp đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp đồng”, là không đúng sự thật, là né tránh trách nhiệm, mang tính áp đặt.

Bởi lẽ, từ nhiều năm qua, các tiểu thương đã gửi đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và trình bày trong các buổi tiếp xúc với lãnh đạo quận 5, Sở Công thương, lãnh đạo thành phố... về việc Ban quản lý TTTMDV An Đông thu tiền thuê quầy, sạp trái quy định; tiểu thương không đồng ý với bản Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn ký năm 2013. Về thời gian cho thuê quầy, sạp có 10 năm; Ban quản lý chậm triển khai sửa chữa nâng cấp chợ; chưa công khai việc quản lý, sử dụng số tiền 217 tỷ đồng do tiểu thương đóng góp...

Đáng chú ý là tại Khoản 2 Điều 2 còn ghi “các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng”, là rất phi lý, là trái pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng Ban quản lý TTTMDV An Đông muốn phủ nhận tất cả những tranh chấp của tiểu thương và những vi phạm của Ban quản lý TTTMDV An Đông trong thời gian qua.

Hơn nữa, khiếu nại là quyền của công dân được ghi nhận tại Điều 30 của Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và quy định tại Điều 2 Luật Khiếu nại, thì Ban Quản lý TTTMDV An Đông lấy tư cách pháp lý gì để tước bỏ các quyền của công dân. Đây là hành vi vi phạm Hiếp pháp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

2. Về Dự thảo Biên bản thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng, các tiểu thương cho rằng có điểm mới, thay vì sử dụng tên gọi Bên cho thuê (Bên A) và Bên thuê (Bên B), thì Dự thảo sử dụng cụm từ Bên quản lý điểm kinh doanh (Bên A) và Bên sử dụng điểm kinh doanh (Bên B), có nội dung 2 bên thống nhất thỏa thuận thực hiện như sau: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền hàng tháng. Thời điểm thanh toán được tính từ tháng 1/2019, số tiền này là mức thu tạm thời cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức.

Tiểu thương cho biết, việc ngưng thu tiền phí sử dụng diện tích bán hàng từ tháng 1/2017 đến nay do Ban quản lý phát thông báo ngưng không thu, không phải tiểu thương không chấp hành. Mới đây, ngày 6/6/2019, thành phố giao việc ban hành giá sử dụng diện tích bán hàng về các quận, huyện nhưng chợ An Đông không dùng tiền ngân sách Nhà nước để đầu tư và sửa chữa nên cần xem xét có tình có lý, để có sự công bằng.

3. Về Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, có thay đổi về từ ngữ, cụ thể là: Bản Hợp đồng ký năm 2013 dùng cụm từ Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn, với Bên cho thuê là Ban quản lý TTTMDV An Đông và bên thuê là tiểu thương, được thay bằng Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, với Bên A - Ban quản lý điểm kinh doanh và Bên B - Bên sử dụng điểm kinh doanh. Thời hạn thuê thay bằng thời hạn sử dụng... nhưng về bản chất của hợp đồng vẫn là bản cũ soạn lại, vẫn là "bình mới rượu cũ".

Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh.

Theo luật sư Trần Hải Đức, bản Dự thảo hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh của Ban quản lý TTTMDV An Đông ký với các tiểu thương là không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy định pháp luật. Bởi lẽ: Danh xưng Ban quản lý TTTMDV An Đông là không đúng theo Điều 8 Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ, về phát triển và quản lý chợ, quy định Ban quản lý chỉ dùng cho chợ truyền thống, còn loại hình Trung tâm thương mại - dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại.

Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định UBND tỉnh quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với những chợ loại 1 (có trên 400 điểm kinh doanh) đang hoạt động do Ban quản lý điều hành thì việc Ban quản lý, ký hợp đồng với tiểu thương cho thuê địa điểm kinh doanh có thời hạn tại TTTMDV An Đông, là không đúng thẩm quyền, vì Ban quản lý TTTMDV An Đông do UBND quận 5 thành lập mà theo Nghị định 02/2003/ NĐ-CP phải do cấp tỉnh quyết định thành lập. Vì vậy danh xưng Ban quản lý TTTMDV An Đông là không thuyết phục.

Tại Điều 9 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp, Dự thảo ghi “Nếu tranh chấp không thương lượng được, một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam hoặc TAND có thẩm quyền giải quyết theo quy định”, luật sư Hải cho rằng chỉ cần ghi khởi kiện tại TAND có thẩm quyền là đủ. Do đó, Dự thảo cần được tiểu thương thảo luận, công khai, dân chủ, bình đẳng, tránh áp đặt, vì tiểu thương phải là đối tượng phục vụ chứ không phải là đối tượng để quản lý.

Tiểu thương muốn gì?

Sau khi nghiên cứu các bản Dự thảo và ý kiến tư vấn của luật sư và căn cứ lịch sử hình thành và phát triển chợ An Đông, tiểu thương đề nghị:

- Trả lại tên gọi từ TTTMDV An Đông thành chợ An Đông.

- Đổi tên Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh TTTMDV An Đông thành Hợp đồng quyền sử dụng quầy, sạp chợ An Đông.

- Thời gian hợp đồng sử dụng quầy sạp ổn định, lâu dài, để tiểu thương an tâm đầu tư kinh doanh, như UBND Quận 8 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng quầy, sạp chợ Rạch Ông không thời hạn.

Đó là nguyện vọng chính đáng của 2.300 tiểu thương cần được xem xét, giải quyết có lý có tình, để chấm dứt vụ việc khiếu kiện gay gắt, phức tạp, kéo dài trong nhiều năm qua.              

Yến Minh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : tiểu thương cho thuê chợ An Đông

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất