Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hà Nội sẽ có dashboard hiển thị thời gian thực kết quả xử lý thủ tục hành chính
Hà Nội sẽ có dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số) hiển thị theo thời gian thực kết quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, bảng điều khiển kỹ thuật số chỉ đạo điều hành sẽ được tích hợp trên ứng dụng “Công dân Thủ đô số” sẽ được thành phố triển khai trong năm 2024. Từ tháng 2, UBND TP sẽ công bố công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành quận huyện.
Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành
Ngày 24/10/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.
Bộ Y tế yêu cầu xin lỗi người dân, doanh nghiệp nếu chậm giải quyết thủ tục hành chính
Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số tại Bộ này. Trong đó, khuyến khích các đơn vị trực thuộc trả kết quả trước hạn; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính…