Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 31/07/2023 13:34 (GMT+7)

Hà Nội tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế

Theo dõi GĐ&PL trên

Từ ngày 21/7/2023, Sở Y tế đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của 5 thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Những thủ tục hành chính còn lại sẽ tiếp nhận trực tuyến từ ngày 1/8.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế

Hiện nay, tổng số có 191 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế Hà Nội; trong đó có 120 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 60 thủ tục thuộc thẩm quyền của các đơn vị thuộc Sở, 9 thủ tục đang thực hiện tại UBND cấp huyện và hai thủ tục đang thực hiện tại cấp xã. Từ ngày 21/7/2023, Sở Y tế bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của 5 thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Những thủ tục hành chính còn lại sẽ tiếp nhận trực tuyến từ ngày 1/8.

Để thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Y tế thường xuyên tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có tính phí. Việc kiểm soát thủ tục hành chính luôn được chú trọng, tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, các thủ tục hành chính được cập nhật trên cổng dịch vụ công của thành phố Hà Nội.

Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Thủ đô. Công tác kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Sở tăng cường tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung; đồng thời đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và trên các phương tiện khác nhau.

Từ năm 2021 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thu tục hành chính. Sở tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế gồm công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính… Sở luôn quan tâm, đảm bảo đầu tư đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt nhất để phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chỉ số cải cách hành chính; bố trí khu vực nộp hồ sơ và khu vực phòng chờ có bảng tin được niêm yết công khai, đầy đủ thông tin theo quy định, phục vụ người dân tra cứu thông tin thuận tiện, dễ dàng.

Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả; ứng dụng Hệ thống văn bản điện tử trong điều hành, theo dõi, giải quyết các nhiệm vụ được giao. Tất cả các văn bản đến đều được số hóa và xử lý trên hệ thống văn bản điện tử của Sở Y tế.

Cùng chuyên mục

Đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
Chùa Ba Vàng tạm hoãn tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2024
Sáng ngày 21/6 website chùa Ba Vàng thông báo "Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức các Khoá tu mùa hè mà Quý Phụ huynh và Khoá sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới"

Tin mới

Đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
Tương lai bấp bênh của TikTok tại thị trường Mỹ
TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kêu gọi tòa án hủy một đạo luật có thể “cấm cửa” ứng dụng video ngắn phổ biến này tại Mỹ vào ngày 19/1/2025, đồng thời cho hay chính phủ đã từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào sau năm 2022.