Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Tuyến y tế cơ sở của Hà Nội quá tải
Tại nhiều phường xã ở Hà Nội, nhân viên các trạm y tế dù mắc COVID-19 nhưng vẫn phải làm việc tại nhà, hoặc trong phòng riêng tại cơ quan chứ không được nghỉ. Việc tăng cường nhân viên y tế giữa các phường là khó khăn, do phường nào cũng quá tải.