Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ hai, 11/09/2023 12:20 (GMT+7)

Hà Nội thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo dõi GĐ&PL trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Hồng thành phố Hà Nội.

Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Hồng thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng đồng bằng sông Hồng, hợp tác cùng nhau phát triển để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh minh hoạ

Tổ điều phối có 19 thành viên, trong đó, Tổ trưởng là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết vấn đề liên kết trong vùng, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho phát triển vùng có liên quan đến ngành, địa phương để Hội đồng điều phối vùng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng hợp nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và đơn vị cơ sở, cung cấp văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu có liên quan cho Hội đồng điều phối vùng; tham mưu, đề xuất những nội dung có liên quan đến liên kết vùng, phát triển bền vững tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của trung ương và TP Hà Nội.

Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ Hà Nội giải quyết những vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố, tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch UBND thành phố theo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Hồng.

Cùng chuyên mục

Thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất từ năm 2025
Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công khai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tin mới