Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hà Nội chỉ còn 4 quận, huyện ở cấp độ 3
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 (cập nhật đến 9 giờ ngày 21/01/2022). Theo đó, Hà Nội chỉ còn 4 quận, huyện ở cấp độ 3.