Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Xin đừng mất niềm tin vào lớp trẻ!
Vừa rồi trên nghị trường, đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong cho biết, một trong những nỗi bất an lớn của ông chính là nỗi lo về giới trẻ hiện nay không quan tâm đến chính trị, xem nhẹ lịch sử...