Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
‘Chợ bằng Đông Đô’- Bộ Giáo dục và Đào tạo vô can?
Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định đường dây cấp văn bằng 2 Anh ngữ tại Trường Đại học Đông Đô đã thiết lập thành một hệ thống liên kết nhiều tỉnh thành và cơ sở đào tạo để cấp – nhận bằng cử nhân giả mà không cần qua tuyển sinh, đào tạo.
edX - Đại học tự xưng có hợp pháp?
edX là một tổ chức được Tập đoàn edX coi là một trường đại học tự xưng, thành viên của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, trong hệ thống quản lý các cơ sở giáo dục đại học, "Đại học edX" không có cơ sở nào để hoạt động.