Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 31/12/2020 15:23 (GMT+7)

Cty Tấn Phát Hưng Yên bị xử phạt 198 triệu vì gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 198 triệu đối với Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tần Phát Hưng Yên vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể theo quyết định số 2984/QĐ-XPVPHC ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thiết bị xây dụng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Hưng Yên. Người đại điện theo pháp luật là bà Ngô Chu Anh Tuyết (Giám đốc). Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cột đèn chiếu sáng, ống thép.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty Tấn Phát Hưng Yên đã không thu gom chất thải nguy hại theo quy định. Vì vậy theo Quy định tại: Điểm d, khoản 2, Điều 21, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Ngoài ra, công ty đã xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày đêm. Căn cứ tại Điểm a, khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Hình thức xử phạt chính, phạt tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Nước thải còn 04 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là: BOD5 (20°C) vượt 7,576 lần; Amoni (tính theo N) vượt 4,765 lần; Dầu mỡ động vật, thực vật vượt 2,5 lần và Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,483 lần. Phạt tăng thêm theo quy định tại khoản 7, Điều 15, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ với mức phạt là: 88.000.000 đ (Tám mươi tám triệu đồng).

Tổng số tiền phạt đối với công ty là: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng).

Quyết định số 2984/QĐ-XPVPHC ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thiết bị xây dụng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Hưng Yên.

Quyết định nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Hưng Yên xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Hưng Yên phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Hưng Yên không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Tin mới