Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ hai, 04/12/2023 08:25 (GMT+7)

Có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú dưới dạng bản điện tử

Theo dõi GĐ&PL trên

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Công an đã bổ sung thêm các quy định về việc quản lý, sử dụng biểu mẫu trong quản lý, đăng ký cư trú hiện nay.

Cụ thể, Thông tư 66/2023/TT-BCA bổ sung điểm c, điểm d vào khoản 2 Điều 4 Thông tư 56/2021/TT-BCA. Thông tư nêu rõ, tùy theo nhu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú cấp bản điện tử, bản sao điện tử kết quả giải quyết thủ tục về cư trú (bao gồm biểu mẫu CT03, CT07, CT08) theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân kê khai theo biểu mẫu CT01 (được thể hiện dưới dạng điện tử) và gửi cơ quan đăng ký cư trú để xem xét, giải quyết thủ tục về cư trú.

Bên cạnh đó, Thông tư 66/2023/TT-BCA cũng quy định rõ hơn về nội dung cần có trong giấy xác nhận thông tin về cư trú. Theo đó, các nội dung cần có trong giấy xác nhận thông tin về cư trú sẽ bao gồm thông tin sau đây:

- Thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây;

- Thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú;

- Hình thức đăng ký cư trú;

- Các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, nội dung xác nhận thông tin về cư trú chỉ cần nêu tổng quát về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Thông tư 66/2023/TT-BCAcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Cùng chuyên mục

Hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần
BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 333/BHXH-CSBH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần.

Tin mới

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở văn hoá tâm linh
Công an TP. Hà Nội cho biết, hoạt động thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở văn hóa tâm linh như đền, chùa vào dịp đầu xuân năm mới diễn ra với tần suất liên tục. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao và thực tế năm nào cũng xảy ra sự cố cháy nổ tại các cơ sở văn hóa tâm linh trên cả nước.