Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Điểm mới về chính sách BHYT từ năm 2021
Bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Năm 2021 tới đây, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.