Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ năm, 06/10/2022 20:26 (GMT+7)

Cần chấn chỉnh công tác thu, chi trong trường học

Theo dõi GĐ&PL trên

Sau thông tin về công tác thu đầu năm học tại một số trường học gây bức xúc trong dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học.

Cần chấn chỉnh công tác thu, chi trong trường học

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Sở ban hành đầu năm học về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Trên cơ sở các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố và Sở, các đơn vị xây dựng dự toán các khoản thu khác ngoài học phí theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên về tất cả các khoản thu; trong đó nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ. Đồng thời, các đơn vị giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản cùng thời điểm. Các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi có công văn hướng dẫn của cấp quản lý theo phân cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban. Lãnh đạo các đơn vị thống nhất với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (trừ kinh phí tài trợ).

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố. Kế hoạch vận động tài trợ phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Nội dung kế hoạch phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; dự toán kinh phí, kế hoạch triển khai thực hiện. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức tham mưu UBND mỗi địa phương chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định; có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi không đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT đề xuất sửa quy định về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT.
Việt Nam có 13 trường đại học trong Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024
Ngày 12/6, Tạp chí Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024, đánh giá tầm ảnh hưởng và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống. Việt Nam có 13 cơ sở giáo dục góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Cơ sở giáo dục phải công khai học phí
Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: Học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.
Người dân kỳ vọng khi giảm giá sách giáo khoa trước năm học mới
Từ khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai, vấn đề giá sách giáo khoa luôn là mối quan tâm của phụ huynh, học sinh, nhà trường và xã hội bởi giá các bộ sách giáo khoa theo chương trình mới cao hơn so với giá sách giáo khoa của Chương trình trình giáo dục phổ thông 2006.

Tin mới

Đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
Tương lai bấp bênh của TikTok tại thị trường Mỹ
TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kêu gọi tòa án hủy một đạo luật có thể “cấm cửa” ứng dụng video ngắn phổ biến này tại Mỹ vào ngày 19/1/2025, đồng thời cho hay chính phủ đã từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào sau năm 2022.