Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Chủ nhật, 25/02/2024 15:51 (GMT+7)

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức hưởng BHYT từ 01/01/2025

Theo dõi GĐ&PL trên

Bộ Y tế đề xuất về mức hưởng BHYT từ 01/01/2025 do quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT so với quy định hiện hành.

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức hưởng BHYT từ 01/01/2025
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về mức hưởng BHYT từ 01/01/2025 - thời điểm dự kiến Luật sửa đổi có hiệu lực.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất về mức hưởng BHYT từ 01/01/2025 do quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT so với quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13 như sau:

Thứ nhất, hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Cựu sĩ quan Công an nhân dân (CAND) đang hưởng lương hưu (bổ sung).

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng gồm: Người trong Công an, quân đội thuộc nhóm đối tượng này. Chi phí ngoài phạm vi được hưởng được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm; Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; Trẻ em dưới 06 tuổi; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Khám chữa bệnh tại cấp chăm sóc ban đầu, y tế cơ sở (quy định mới).

Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức quy định của Chính phủ (quy định hiện nay còn yêu cầu phải khám chữa bệnh tại tuyến xã).

Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn mức quy định của Chính phủ, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (hiện nay căn cứ đang là lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Tuy nhiên, từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ nên sửa đổi này hoàn toàn phù hợp với chính sách tiền lương mới).

Thứ hai, hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh

Người hưởng lương hưu trừ Cựu sỹ quan CAND đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng (bổ sung đối tượng loại trừ do đã được bổ sung ở quy định trên).

Thân nhân của người có công với cách mạng trừ thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (thay đổi theo đúng các sửa đổi, bổ sung đã quy định ở trên).

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Thứ ba, hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh

Mức hưởng này dành cho các đối tượng khác.

Cùng chuyên mục

Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu, thổi giá vàng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành kịp thời, linh hoạt, hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỉ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu, thổi giá vàng.

Tin mới