Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Khám bệnh khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được thanh toán BHYT?
Trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa phương này nhưng tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương khác cùng thành phố và thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.
Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT hưởng quyền lợi thế nào?
Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014, thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).
Bộ Y tế thông tin về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan xác định đối tượng, tổ chức thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT).
Các trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Theo BHXH TP. Hà Nội cho biết, hiện nay, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chủ yếu được thanh toán khi bệnh nhân hoàn thành đợt khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện có 05 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).
Ưu tiên người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã, phường
Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, năm 2024, thành phố có 4 tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, tuyến một là cơ sở tuyến Trung ương và tương đương; tuyến 2 là cơ sở y tế tuyến thành phố và tương đương; tuyến 3 là cơ sở y tế tuyến quận, huyện, thị xã và tương đương; tuyến 4 là cơ sở y tế tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương.
Một số vấn đề vấn đề về tội 'Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động' tại Điều 216 Bộ luật Hình sự
Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động là bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức sử dụng lao động. Đây là chính sách luôn luôn được Nhà nước ta đề cao và yêu cầu mọi cơ quan, tổ chức phải tuân thủ pháp luật về BHXH để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Đề xuất không khen thưởng, vinh danh đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
BHXH các tỉnh, thành phố đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương các đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (bảo hiểm y tế) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp đặc biệt.