Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
‘Chợ bằng Đông Đô’- Bộ Giáo dục và Đào tạo vô can?
Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định đường dây cấp văn bằng 2 Anh ngữ tại Trường Đại học Đông Đô đã thiết lập thành một hệ thống liên kết nhiều tỉnh thành và cơ sở đào tạo để cấp – nhận bằng cử nhân giả mà không cần qua tuyển sinh, đào tạo.