Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 29/05/2023 14:28 (GMT+7)

Sửa đổi quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi GĐ&PL trên

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chứcẢnh minh họa.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Báo cáo nêu rõ, ngày 15/11/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn quy định bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan rà soát tổng thể để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan bảo đảm nguyên tắc thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đội ngũ; cắt giảm thủ tục hành chính để giảm gánh nặng đối với đội ngũ và sửa đổi các quy định còn bất cập để giải quyết khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Trong đó, đối với Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đã chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm tại nơi công tác cũ để giải quyết khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Đồng thời sửa đổi quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật, cải cách thủ tục hành chính theo hướng trường hợp hết thời hiệu thì không phải tổ chức họp kiểm điểm; cơ quan tham mưu về công tác cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền về việc không xem xét xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu.

Bổ sung quy định không tổ chức họp kiểm điểm đối với trường hợp đã chuyển công tác; không tổ chức họp kiểm điểm và không phải thành lập Hội đồng kỷ luật trong trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về đương nhiên tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị tạm giữ, tạm giam.

Cùng chuyên mục

Vì sao TPHCM xuất hiện mưa đá?
“Mưa đá ở miền Nam ít hơn các tỉnh phía Bắc vì địa hình phía Nam bằng phẳng. Một vài năm thì TPHCM mới có mưa đá một lần”- nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Tin mới

Vì sao TPHCM xuất hiện mưa đá?
“Mưa đá ở miền Nam ít hơn các tỉnh phía Bắc vì địa hình phía Nam bằng phẳng. Một vài năm thì TPHCM mới có mưa đá một lần”- nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.