Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung hướng tới phát triển lâu dài
Ngày 13/1, thực hiện Chương trình Công tác của Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ, hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.