Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 29/01/2024 17:46 (GMT+7)

Quy định mới về điều kiện để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Theo dõi GĐ&PL trên

Theo quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi), việc cưỡng chế phải bảo đảm nguyên tắc: Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật...

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mới đây sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Trong đó có nhiều quy định mới về điều kiện để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Cụ thể, về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, Điều 89 Luật Đất đai 2024 nêu rõ, việc cưỡng chế phải bảo đảm các nguyên tắc:

- Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;

- Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 10 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, ngày lễ theo truyền thống của đồng bào dân tộc; trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết nguyên đán và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương;

- Việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và đối tượng khác có liên quan đến khu đất thu hồi.

- Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện:

Bên cạnh đó, quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành mà người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, thuyết phục. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành; Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản. Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày UBND cấp xã lập biên bản về việc người bị cưỡng chế vắng mặt, trừ trường hợp quyết định cưỡng chế quy định thời gian dài hơn.

Ngoài ra, về trình tự, thử tục thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất. Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế; Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. Đồng thời, ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tương lai bấp bênh của TikTok tại thị trường Mỹ
TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kêu gọi tòa án hủy một đạo luật có thể “cấm cửa” ứng dụng video ngắn phổ biến này tại Mỹ vào ngày 19/1/2025, đồng thời cho hay chính phủ đã từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào sau năm 2022.
Chùa Ba Vàng tạm hoãn tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2024
Sáng ngày 21/6 website chùa Ba Vàng thông báo "Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức các Khoá tu mùa hè mà Quý Phụ huynh và Khoá sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới"