Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Phú Thọ: Tâm sự “Thu Nhập” của giáo viên mầm non ngoài biên chế
Trước thực tế đời sống của giáo viên mầm non nói chung và giáo viên mầm non hợp đồng nói riêng còn nhiều khó khăn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã có những quan tâm, hỗ trợ kịp thời, qua đó động viên giáo viên hợp đồng gắn bó với trường lớp,từ đó góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.