Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bán phân bón phải có bằng cấp
Đó là một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.