Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
“Xả hơi”, buông lỏng trong phòng, chống dịch là có tội
Khi thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nhiều ngành hàng dịch vụ được mở cửa trở lại, cả người phục vụ và người được phục vụ, hầu hết đều mong muốn bù lại những thiếu hụt trước đó.