Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 25/05/2022 16:52 (GMT+7)

Nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan mới

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Một trong những nội dung quan trọng của Quyết định này là việc nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan mới.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan hiện hành. 

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Theo đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với với các cam kết quốc tế; trọng tâm là xây dựng Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan hiện hành, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ để:

(i) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hải quan;

(ii) Xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, Biên giới thông minh, Hải quan xanh;

(iii) Áp dụng đồng bộ phương pháp quản lý theo chuỗi, theo định danh;

(iv) Áp dụng cơ chế quản lý hải quan phù hợp với từng đối tượng quản lý, khuyến khích người khai hải quan tuân thủ pháp luật;

(v) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong hoạt động kiểm soát hải quan;

(vi) Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ hiện đại trong quản lý Nhà nước về Hải quan;

(vii) Kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và địa phương liên quan thống nhất quy hoạch các cơ sở hải quan trong các quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chỉ đạo, tham gia thực hiện các nội dung có liên quan...

Cùng chuyên mục

Tin mới