Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
6 nhóm đối tượng được tham gia BHYT
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong đó nêu rõ 6 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).