Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Vetranco
Bằng việc thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống lòng vòng giữa các Công ty, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt. Các đối tượng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.