Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ ba, 20/02/2024 10:02 (GMT+7)

Hải Dương: Đề cao nhiệm vụ lập quy hoạch khu công nghiệp Hưng Đạo

Theo dõi GĐ&PL trên

Việc hoàn thành lập quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo là một trong hai nhiệm vụ mà huyện ủy Tứ Kỳ (Hải Dương) đã thống nhất lựa chọn là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ (Hải Dương) đã thống nhất lựa chọn 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024.

Nhiệm vụ đầu tiên đó là hoàn thành lập quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo, tỷ lệ 1/2000.

Hiện nay, huyện Tứ Kỳ đã hoàn thành xong việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo là Công ty CP Phát triển công trình và hạ tầng kỹ thuật SBI (Hà Nội); lấy ý kiến cộng đồng dân cư và trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch. Dự kiến diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp Hưng Đạo rộng 200 ha, thuộc địa phận các xã Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn và Tân Kỳ; thu hút 10.000 lao động.

Nhiệm vụ đột phá thứ 2 của huyện trong năm nay là thực hiện hiệu quả 17 mô hình điểm trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Năm 2023, huyện Tứ Kỳ lựa chọn 2 công việc đột phá: Có từ 3-5 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được công nhận, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ thêm 50-100 ha; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”. 1 nhiệm vụ đột phá đã cơ bản hoàn thành, 1 nhiệm vụ vượt mục tiêu đề ra.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xây dựng con đường di sản văn hóa 2 bên sông Hồng
Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Hà Nội sẽ quay mặt ra sông Hồng. Hai bên sông sẽ xây dựng con đường di sản văn hóa, tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, giới thiệu cảnh quan ...
Luật Đất đai 2024: Bỏ khung giá đất - lành mạnh hóa thị trường đất đai
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Tin mới