Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ hai, 20/03/2023 07:10 (GMT+7)

Hà Nội phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62%

Theo dõi GĐ&PL trên

Hà Nội phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62%, đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 65 - 75% (theo Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy).

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhất là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, xây dựng Thủ đô Hà Nội đảm bảo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị. Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Tập trung đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, sửa đổi bổ sung Luật Thủ đô và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị; tạo mọi điều kiện và khuyến khích các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị. Xử lý nghiêm minh đối với các sai phạm trong thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Chương trình hành động do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong 2 giai đoạn. Cụ thể, đối với giai đoạn năm 2025 và năm 2030, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62% và đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 65 - 75% (theo Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy). Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 30% vào năm 2025 và phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 33 - 36% .

Đến năm 2025 hoàn thành 100% các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn TP, hệ thống các quy định, quy chế liên quan quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Phấn đấu tỷ lệ đất giao thông đô thị (bao gồm giao thông tĩnh) trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12 - 15% và đến năm 2030 đạt tỷ lệ 15 - 20%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đạt khoảng 30-35%, đến năm 2030 đạt khoảng 45-50%; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 7,8- 8,1m2/người, đến năm 2030 đạt khoảng 12-14m2/người. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 31m2/ người vào năm 2025, đến năm 2030 đạt 33m2/người.

Đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đến năm 2025 đạt tối thiểu 50% và đến năm 2030 đạt tối thiểu 60%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các bệnh viện, trong đó ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ Thủ đô, hoàn thành chỉ tiêu 30 - 35 giường bệnh/vạn dân vào năm 2025.

Tăng số lượng các trường trung học công lập và công lập tự chủ đến năm 2025 khoảng 135 - 140 trường và đến năm 2030 khoảng 150 trường. Tăng số lượng các trường Tư thục đến năm 2025 khoảng 112 - 116 trường và đến năm 2030 khoảng 125-130 trường. Đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% trường học đạt chuẩn quốc gia trước năm 2030, trong đó có khoảng 50% trường đạt chuẩn cấp độ 2.

Đến năm 2050, hoàn thành đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; hệ thống đô thị - nông thôn được liên kết theo mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh và đảm bảo bền vững; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thống nhất đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch chuyên ngành, ngành, lĩnh vực có liên quan.

Cùng chuyên mục

Tin mới