Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thái Bình: Bắn pháo hoa tại 11 điểm đêm Giao thừa
Toàn tỉnh Thái Bình có 11 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa; các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm,…