Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Trong đó có quy định cụ thể về các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7
Sáng 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 để thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động. Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét.