Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 29/03/2023 08:29 (GMT+7)

Cần giải thích rõ cho người dân về hồ sơ pháp lý Dự án tại xã Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Theo dõi GĐ&PL trên

Nếu diện tích đất trồng lúa bị thu hồi để thực hiện Dự án từ 10ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, còn từ dưới 10ha thì phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh.

Nhiều hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Dự án) băn khoăn, chưa thực sự rõ về hồ sơ pháp lý của Dự án.

Theo tìm hiểu, toàn bộ diện tích thu hồi thực hiện Dự án này là đất nông nghiệp, đang được các hộ dân sử dụng vào mục đích trồng lúa. Đa số các hộ dân bị thu hồi gần hết đất đất trồng lúa được giao (bị thu hồi trên 90% diện tích).

tm-img-alt
Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm.

Ngày 28/12/2012, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 4995/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh – tỷ lệ 1/500” với diện tích thu hồi là 10,96 ha.

Ngày 07/11/2017, HĐND huyện Đông Anh có Văn bản số 99/HĐND-TT về việc “Phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh” với quy mô được điều chỉnh lại là 8,097 ha.

Sau đó, ngày 29/5/2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh”.

Đối với việc chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 và Khoản 2 Điều 68 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Hướng dẫn thi hành luật đất đai: Nếu diện tích đất trồng lúa bị thu hồi để thực hiện Dự án từ 10ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, còn từ dưới 10ha thì phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh.

Như vậy, đối với Dự án trên thì việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phải có Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh.

Tuy nhiên, người dân cho hay, qua nhiều buổi đối thoại với các cơ quan chức năng, người dân yêu cầu cung cấp Nghị quyết Hội nhân dân của thành phố Hà Nội thì vẫn chưa được cung cấp.

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh-Chủ đầu tư Dự án. Ông Chử Việt Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh cung cấp một số hồ sơ liên quan đến dự án, đồng thời ông Chử Việt Anh cho biết thêm: Hiện nay, Thanh tra Thành phố đang thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của các hộ gia đình, cá nhân. Lần 1 thì huyện cũng đã giải quyết rồi.

Trong các hồ sơ mà chủ đầu tư cung cấp có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Trong danh mục công trình dự án có Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh với diện tích thu hồi 8,10ha. Tuy nhiên, trong Nghị quyết lại không thể hiện rõ 8,10ha trên là diện tích loại đất gì (trong khi các dự án khác trong cùng Nghị quyết ghi rõ là đất trồng lúa).

tm-img-alt
Trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 không ghi rõ loại đất thu hồi là đất gì.

Sau khi có Nghị quyết trên, ngày 28/8/2018, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 4516/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đông Anh. Theo đó, danh mục dự án đăng ký có Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh diện tích thu hồi đất 8,10ha. Thế nhưng, vẫn không ghi là đất trồng lúa như một số dự án khác.

tm-img-alt
Trong danh mục các công trình, dự án đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đông Anh cũng không ghi rõ là loại đất gì.

Và chỉ trong Văn mới đây nhất (sau khi đã có dự thảo phương án bồi thường) ngày 03/02/2023 , Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh mới ghi rõ trong 8,10ha thu hồi có 6,48ha là đất trồng lúa.

tm-img-alt
Trong văn bản mới nhất ngày 03/02/2023, diện tích đất bị thu hồi mới được ghi rõ là loại đất trồng lúa 6,48ha.

Thế nhưng từ năm 2018, người dân cho biết, UBND huyện Đông Anh đã ban hành các thông báo thu hồi đất đối với các hộ nằm trong Dự án trên.

“Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, không phản đối. Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất phải được thực hiện minh bạch và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những người có đất bị thu hồi”, người dân cho hay.

Như vậy, những thắc mắc của các hộ bị thu hồi đất về việc tại sao trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ngày 05/7/2018 lại không ghi rõ ràng diện tích thu hồi đất trồng lúa mà chỉ ghi chung chung tổng diện tích thu hồi là có cơ sở. Điều này các cơ quan chức năng cần làm rõ và giải thích cho người dân được biết.

Theo tìm hiểu, Dự án xây dựng HTKT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo bộ mặt đô thị khang trang, cân đối đầu đủ chức năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực; Góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá theo quy hoạch được duyệt, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển đô thị khu vực huyện Đông Anh, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu cho nguồn ngân sách Nhà nước, khai thác có hiệu quả, tiềm năng đất đai trên địa bàn.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 8,097ha, bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng chính như: San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải; Hệ thống cấp điện chiếu sáng, cây xanh. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư dự án: 166.505.553.000 đồng; Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Cùng chuyên mục

Tin mới