Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Ý kiến của Bộ Quốc phòng về kiến nghị hỗ trợ người chưa đủ 10 năm phục vụ quân đội
Chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến nói chung, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng đã được các Bộ, ngành nghiên cứu, cân nhắc kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.