Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
30 tỷ đồng nằm phơi nắng mưa
Cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) thuộc dự án đường giao thông đến các xã chưa có đường ô tô, được thi công dở dang với số tiền đã bỏ ra là 30 tỷ đồng.