Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Chữa bệnh theo... dự toán
Nếu áp dụng việc khoán chi, người ta sẽ quan tâm nhiều hơn tới chi phí, thay vì lưu ý đặt chất lượng khám chữa bệnh lên hàng đầu.
Chính sách có hiệu lực trong tháng 8/2017
Ngành điện được quyền tăng, giảm giá điện trong phạm vi quy định; hạn mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 75 triệu đồng; công bố lương của giám đốc công ty đại chúng trong báo cáo hàng năm...