Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ ba, 16/04/2024 16:22 (GMT+7)

Bắc Giang phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế và huyện Sơn Động

Theo dõi GĐ&PL trên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế và huyện Sơn Động.

Cụ thể, tổng diện tích các loại đất của huyện Yên Thế là 30.643,67 ha, trong đó phân bổ đất nông nghiệp với diện tích 25.093,42 ha, đất phi nông nghiệp là 5.510,25 ha, đất chưa sử dụng là 40,00 ha. Diện tích thu hồi đất là 232,95 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp là 213,98 ha, đất phi nông nghiệp là 18,97 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 364,87 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,13 ha.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Tổng diện tích các loại đất của huyện Sơn Động là 86.055,68 ha, trong đó phân bổ đất nông nghiệp với diện tích 71.788,95 ha, đất phi nông nghiệp là 13.775,86 ha, đất chưa sử dụng là 490,87 ha. Diện tích thu hồi đất là 367,28 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp là 353,26 ha, đất phi nông nghiệp là 13,02 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 632,71 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,60 ha.

Quyết định nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế, Sơn Động bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Yên Thế, Sơn Động chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế, Sơn Động được phê duyệt; về sự phù hợp của thông tin, số liệu trong kế hoạch trên với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế, Sơn Động và các quy định của pháp luật khi đề xuất danh mục các công trình, dự án trên địa bàn.

Thực hiện công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; triển khai thực hiện các công trình, dự án bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế, Sơn Động của UBND cấp xã.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
Ngày 24/5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Theo đó, các Đại biểu Quốc hội còn có nhiều ý kiến khác nhau về quy định bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ.