Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Đề xuất bổ sung quy định an toàn khi đi xe máy cho trẻ em
Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, xe máy vẫn tiếp tục là phương tiện giao thông chính ở nước ta (hiện có khoảng 70 triệu xe). Tuy vậy, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (dự thảo Luật) vẫn thiếu vắng quy định bảo đảm an toàn cho trẻ em khi lưu thông trên phương tiện này.