Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Những thay đổi về công thức giá cơ sở xăng dầu cần lưu ý
Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trong đó đáng chú ý, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 28 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP về công thức giá cơ sở.
Giá xăng, dầu giảm mạnh
Từ 15h ngày 12/12, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Xăng E5 RON 92 giảm 1.330 đồng/lít, dầu DO giảm 1.540 đồng/lít.