Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Quan họ Bắc Ninh sau 10 năm được Unesco vinh danh
10 năm trước, hình thức diễn xướng văn hóa dân gian Quan họ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào và là động lực to lớn của vùng đất Kinh Bắc