Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Giá mà tiền có thể ‘cải tử hoàn sinh’
Người đã chết 15 năm vẫn có thể ký nhận tiền chính sách trong khi những người còn đang sống lại bị “om” tiền hỗ trợ thiên tai suốt 6 năm là những chuyện tưởng như đùa tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).