Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Đề xuất quy định về Biên lai thu thuế, phí của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, thương mại điện tử.