Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 26/02/2024 14:05 (GMT+7)

Thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất từ năm 2025

Theo dõi GĐ&PL trên

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công khai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Một trong những điểm đáng chú ý tại Luật này là quy định về thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, theo khoản 36 Điều 3 Luật Đất đai 2024, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và khoanh vùng đất đai cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng đơn vị hành chính cho thời kỳ xác định.

Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định theo khoản 3 Điều 75 Luật Đất đai 2024 như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công bố công khai đến người dân, người sử dụng đất tại địa bàn xã.

Bên cạnh đó, thời điểm, thời hạn phải công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 75 Luật Đất đai 2024 sau đây: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công khai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, theo quy định trên thì chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai.

Ngoài ra, tài liệu công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo khoản 5 Điều 75 Luật Đất đai 2024 bao gồm: Văn bản phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Báo cáo thuyết minh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Bản đồ về quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Cùng chuyên mục

Tin mới