Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hành trình từ "chạy" taxi đến BĐS xa xỉ của Chủ tịch Tân Hoàng Minh và lời hứa không "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"
"Về nghi ngờ Tân Hoàng Minh "âm mưu" gì đó, thì tôi xin khẳng định là không có chuyện bỏ tới gần 600 tỷ đồng tiền cọc để tự mang tiếng xấu cho mình... Tân Hoàng Minh không bao giờ "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"!'' - Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng nói.